D R U Š T V O   G I B A N J E   Z A   Ž I V L J E N J E


logo»TI SI MOJE ZAVETJE, MOJE VSE V DEŽELI ŽIVIH«
(Ps 142, 6)


Društvo Gibanje za življenje, Rimska c. 13, 1000 Ljubljana,
tel. 01/ 425-87-93 ali 031/806-248
e-naslov: gib_za_ziv(pri)siol.net     spletna stran: www.gibanjezazivljenje.si